ЕРА С ОВОГ СВЕТА - Раде Зорић

Ерина духовитост није само фама. На њу често наилазимо. На пример:

- Тражио те Радивоје.

- А, је ли ме нашао?

Или:

- Кад ћемо се опет видети?

- Првом приликом!

Или:

- Шта ти је, Милојко данас?

- Ништа.

- Баш ништа?

- Ништа.

- А мени јесте.

- Шта?

- Четвртак!

Ево једног ерског разговора:

- Ми смо, Ере, бесмртни!

- Како то мислиш?

- Увек нас спомињу.

- Рецимо?

- Стара ера, нова ера, атомска ера.

- Да, без нас се заиста не може.

Записано у листу за хумо р и сатиру "Нови Ера" изашао 6. маја 1964. год.