Соко дао жмигавац

После забране запрежних возила кроз Ужице, Чеда Караклију, заустави милиција код школе „Андрија Ђуровић“ и упозори га: 
- Газда Чедо не можеш кроз град тако, забрана је, а пошто немаш мигавац, не знамо на коју ћеш страну да скренеш. 
- Ма како немам мигавац, гледај како ми је мој Соко начуљио десно уво, значи идемо десно- шеретски одговори Чедо.