Како је настало ужичко коло

Попео се Милојко на Радојкину шљиву и бере ли бере шљиве. Осмотри га Радојка и рече:

- Милојко, немо да ми крадеш шљиве. Силази озго иначе ћу те тужити тати.

- Ћути Радојка, иначе кад сиђем одавле уватићу те и отрешћу те ко ову шљиву.

- Милојко, силази, садево зовем тату.

- Реко сам шта ће да бидне с тобом кад сиђем.

Радојка видевши да је Милојко не зарезује поче да зове оца:" Тата! Тааата!"

Милојко сиђе и поче да остварује своји претњу, а Радојка настави да зове оца нешто тише: " Та-та, Та-та, та-та, та-та, та, та, та..."

И тако је настало ужичко коло.

ПА: У ужичком крају изрази "отрести" и "стрести" имаји и преносно значење - вођење љубави.

Испричао Бора Чорба на концерту на Краљевом тргу на Златибору.