Учи за Тита

Долази старина код доктора. Пита га овај:
- Шта ти фали старино, шта лечимо?
- Нема мени лека!
- Па што, стари?
- Имам унука, 17 година је у Београду на школама, сахраниће ме. Само шаљем паре.
- Па шта учи?
- Мени се чини за Тита.