Стара и ретка књига

Библиотека " Љубиша Р. Ђенић" има значајну збирку старих и ретких књига која броји 514 примерака. Највреднији део ове збирке представљају издања до 1868. године.

Међу њима су књиге:

Древна историја, 1792. (роман), Доситеј Обрадовић: Етика, 1811, Доситеј Обрадовић: Писма домаћа, 1845, Сима Милутиновић: Сербијанка, 1826, П.П. Његош: Лажни цар Шћепан Мали, 1851, Буквар, штампан у Будиму 1825, Љ. Ненадовић: Словенска вила, 1849, Доментијан: Живот Светог Саве, 1860, Вук Ст. Караџић: Мала простонародна словеносербска песнарица, Вијена, 1814.

Стара књига