О нама

У оквиру библиотеке послују:

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ у чијем саставу су:

- Одељење за одрасле
- Одељење за децу
- Научно одељење

ОДЕЉЕЊЕ КАТАЛОШКЕ ОБРАДЕ КЊИГА

ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ МУЗЕЈСКЕ ЗБИРКЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ у чијем саставу су:

- Финансијска служба
- Служба одржавања

Библиотека Чајетина

Библиотека Чајетина

Библиотека Чајетина
  
Библиотека Чајетина