Вађење зуба

 

Осамдесетих година прошлог века у Ужицу, приватна стоматолошка пракса је била тек у зачетку. Ходници испред зубних ординација су били препуни. Девојка која је чекала испред ординације за вађење зуба, пропуштала је “свој ред“ и распитивала се како је ко прошао и како лекар вади зуб. 

Старија жена, очигледно са села, дуго је седела по страни и стрпљиво чекала. Заинтересовано је слушала приче о томе како лекар вади зуб, да ли је пажљив, да ли и колико боли, итд. Она сама је била уплашена, а види и да се девојка, од страха  спрема да одустане. А, онда у моменту заигра јој осмех на лицу, појавише се два преостала зуба у горњој вилици и она шеретски добаци да сви чују:
- Ајде улази и не распитуј се више како вади. Ти си млада, треба да питаш како ставља, а не како вади.

На то се смех проломи ходником.