Семинар „Дигитална комуникација библиотека у раду са младим корисницима"

У петак, 28. фебруара 2020. године, у заједничкој организацији Библиотекe „Љубиша Р. Ђенић“ и Интернет клуба, у просторијама Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“, одржан је семинар из програма сталног стручног усавршавања у библиотечко–информационој делатности „ДИГИТАЛНA КОМУНУКАЦИЈА БИБЛИОТЕКА У РАДУ СА МЛАДИМ КОРИСНИЦИМА“, у трајању од шест наставних сати.
Специфичност овог семинара и радионица се огледа у томе што је извођење прилагођено за рад са колегама који непосредно раде са корисницима, библиотекарима и  књижничарима, али и наставницима и професорима књижевности и разредне наставе. 
Програм се састоји од сета интерактивних предавања које реализује Мирко Марковић, библиотекар саветник:
1. Облици дигиталне комуникације 
2. Методи примене дигиталне комуникације  библиотека у свету и методи примене дигиталне комуникације у реалном окружењу библиотека у Србији
3. Библиотеке у дигиталном добу (истраживање тема и увида који ће помоћи у разумевању проблема и изазова јавних библиотека у дигиталном добу)
4. Дигитална писменост – способност коришћења информационих и комуникационих технологија за проналажење, процену, стварање и комуницирање информација  
5. Иновативне библиотечке услуге (примери добре праксе у Србији и региoну) 
6. Сајам идеја (радионица)
Интернет клуб обезбеђује и електронске презентације материјала за семинар, пратеће материјале за тренинг и радионице, сертификате и персоналне on-line налоге за полазнике који одслушају акредитоване целине на интернет адреси www.digitalizacija.rs  и www.internet.edu.rs и on-line персоналне консултације 30 дана по одслушаном семинару. 
Библиотекари Чајетине, први у Србији, завршили су сертификовану обуку за дигиталну комуникацију са корисницима библиотечких услуга. Житељи општине Чајетина ће од 2. марта моћи обједињено да приступе претраживању књига и свим друштвеним мрежама библиотеке, on-line праћењу одређених догађања, електронској пошти (систем 48 сати). Овим је затворен процес унапређења примене свих могућности веб сајта и андроид апликације.