Брижни зет

Једном Златиборцу, ташта била нешто болесна, да ли стварно или се само онако жалила, ко би га знао...

Међутим, жена му је стално досађивала: 
- Води маму код лекара, молим те! 

Реши се он и поведе ташту код лекара. Дођу у Дом здравља у Чајетину, каже он ташти да сачека мало. Уђе он код доктора и каже:
- Слушај докторе, довео сам ташту на преглед, стално се жали да јој нешто фали. Ти немој само оно – Удахни, издахни, удахни, издахни - него, ако си пријатељ, реци - Издахни  и држи тако! -